Sektor
PT Global Ikhwan Grup

 

PT Global Ikhwan Grup membawa misi menjadikan perniagaan sebagai jalan bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Keuntungan komersial bukanlah target utama, tetapi menegakkan semua syariat Allah melalui perniagaan itulah yang paling penting.

unitSektor